اسد ۱۸, ۱۳۹۹

رسانه های دولتی و نقش آن در آزادی بیان و عملکردها

journalists-001-672x372کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان گزارش تحقیقی را پیرامون وضعیت آزادی بیان در رسانه‌های دولتی کشور منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، برای اولین بار در کشور وضعیت آزادی بیان و  چگونگی وضعیت اطلاع رسانی رسانه‌های دولتی طی یک گزارش تحقیقی  مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.

گزارش تحقیقی کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان، در باره فشار ها بر کارمندان رسانه‌های دولتی تا چه میزان بوده و نحو اطلاع رسانی در این رسانه‌ها چقدر تحت تأثیر سیاست و  فشار های دولتمردان قرار دارد، صورت گرفته است.

در این گزارش تحقیقی همچنان در کنار فشارهای بیرونی بر رسانه‌های دولتی، نحو عمل‌کرد و شیوه‌های مورد استفاده برای اطلاع رسانی در این رسانه‌ها نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

این تحقیق با استفاده از روش‌ها و اسناد مختلفی که از  رسانه‌های دولتی سراسر کشور  جمع آوری شده، انجام یافته است.

هدف این گزارش این است تا نگاهی بیاندازد به این مسئله که رسانه های دولتی چقدر از  دستاورد  آزادی بیان بهره برده اند.به عبارتی، حکومت با رسانه هایی که در کنترلش بوده چه کرده است؟

همچنان هدف دیگر این گزارش این است تا نشان دهد که رسانه های دولتی چقدر توانسته اند تا رسالت و نقش یک رسانه مسلکی را از نگاه اطلاع رسانی در بین مردم ایفا نمایند.