رایزنی ها برای رفع تعزیرات بر حزب اسلامی آغاز شد

۲۴ عقرب ۱۳۹۵

هیئت شواری امنیت سازمان ملل در سفر به افغانستان، روند رفع تعزیرات و تحریم ها از حزب اسلامی را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اعضای هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد این روند را در دیدار با محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی مطرح کرده اند.

در خبرنامه شورای امنیت ملی آمده است که در این دیدار، هیئت شورای امنیت سازمان ملل از روند گفتگوها و امضای تفاهمنامه صلح با حزب اسلامی استقبال کرده و وعده داده اند که تحریم ها بر این حزب نیز برداشته شود.

به نقل از خبرنامه، هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد روند کامیابی در پیوستن حزب اسلامی به صلح افغانستان را نمونه ای برای موفقیت گفتگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان دانست.

از سویی هم در خبرنامه آمده است که این دیدار در راستای چگونگی برداشتن تحریم ها و تعزیرات از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار انجام شده است.

شورای امنیت ملی می گوید که هیئت شورای امنیت سازمان ملل وعده داده است که روند چگونگی برداشتن تحریم ها از حزب اسلامی را با کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل مطرح می کند.

این هیئت همچنین وعده داد که برای تامین صلح در افغانستان، در مورد برداشتن تعزیرات از افرادی که به پروسه صلح می پیوندند، همکاری خواهد کرد.

تحریم ها

حزب اسلامی

سازمان ملل

شورای امنیت ملی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.