راه حل سیاسی، تنها راه حل بحران های منطقه

۱۲ ثور ۱۳۹۵

1597402_716وزیر امور خارجه ایران می گوید که برای حل مشکلات و بحران های منطقه از جمله افغانستان، باید به دنبال راه حل سیاسی معقول بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در دیدار با بانو کریستین دوفرین، رئیس مجلس سنای بلجیم، مسائل مهم منطقوی از جمله افغانستان را مورد بحث قرار داد.

ظریف با بیان اینکه تروریسم، افراط گرایی، مخاطرات و چالش های مشترک آن در سطح جهانی و منطقه است، اظهار داشت که تمام این مشکلات از یک منبع و فکر الهام می گیرد و تغییر این چالش نیز در گرو تـوجه بـه تغییر رفتارها و رویکردهای منابع تغذیه کننده افکار افراطی و تـروریستی در سطح منطقه است.

وی با تبیین چشم انداز تحولات منطقه، تصریح کرد که هیچ گونه راه حل، بجز راه حل سیاسی برای حل بحران های منطقه، در پرتو تجربیات چندین ساله که از خلال بحران های افغانستان، عراق و یمن کسب شده، وجود ندارد.

بانو کریستین دوفرین نیز در این دیدار اظهار داشت که ایران بعنوان بازیگر مؤثر و عمده در منطقه، همواره در برقراری صلح و ثبات نقش مهمی می تواند ایفا کند.

این گفته های در حالی صورت می گیرند که قرار است کنفرانس بروکسل به زودی در کشور بلجیم برگزار شده و مسایل مربوط به افغانستان را در صدر برنامه های خود قرار دهد.

افراط گرایی،

افغانستان،

ایران،

بحران،

بروکسل،

بلجیم،

تروریسمف

جواد ظریف،

چالش های،

خاورمیانه

سیاسی،

مشکلات،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed