سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

راحیل شریف کابل می آید

n00101715-tجنرال راحیل شریف رییس ستاد اترش پاکستان هفته آینده برای گفتگو در مورد از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان وارد کابل میشود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بحث روی مسایل امنیتی و هماهنگی میان دو کشور در ساحات مرزی، از اهداف دیگر سفر وی خوانده شده است.

سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی پاکستان دیروز گفت، سفر راحیل شریف به کابل برای بحث میان نظامیان دو کشور روی مسایل استخباراتی به ویژه سرحد دو کشور، مفید خواهد بود.

او افزود، در این سفر میان شریف و مقامات حکومت وحدت ملی روی روند صلح و مشکلات فراراه آن نیز گفت‌وگو می‌شود و نتایج سازنده به دنبال خواهد داشت.

مشاور امنیت ملی پاکستان تأکید کرد، در آینده نزدیک یک کمیته جدید متشکل از سران افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در کابل یا پاکستان روی از سرگیری مذاکرات صلح ایجاد خواهد شد.

در این کمیته مشخص می‌شود که مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در کجا و چه شرایطی برگزار شود.

مذاکرات میان دولت افغانستان و نمایندگان طالبان پس از خبر مرگ ملا عمر متوقف شد، اما در سفر اخیر اشرف غنی به پاکستان، دو طرف روی از سرگیری آن بحث کرده‌اند.