رئیس و سخنگوی کمیته گزینش مشخص شد

OAACOMS_info_photoدر اولین جلسه کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی، رئیس و سخنگوی این کمیته تعیین شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کمیته امروز (پنجشنبه ۱۰جدی) در اداره امور ریاست جمهوری، اولین جلسه خود را با هفت عضو برگزار کرد.

محمد نادر هوتک ، لطف الرحمن سعید ، احمد ضیا سنگری ، فهیم دشتی، زرقا یفتلی، نعیم ایوب زاده و دین محمد گران از جمله اعضای این کمیته هستند.

در جلسه امروزی، دین محمد گران با کسب ۵ رای به عنوان رئیس کمیته گزینش انتخاب شد و فهیم دشتی نماینده رسانه ها نیز به عنوان سخنگوی کمیته معرفی شد.

دین محمد گران در این جلسه اظهار داشت که در جریان کار تلاش می شود تا افراد شایسته برای کمیسیون های انتخاباتی برگزیده شوند.

وی افزود :«به هیچ شخص و یا گروهی اجازه مداخله در کار کمیته گزینش داده نمی شود.»

همچنین گران اظهار امیدواری کرد که با انتخاب افراد شایسته برای کمیسیون های انتخاباتی، انتخابات خوب و شفاف در آینده برگزار شود.

کمیتۀ گزینش بر بنیاد قانون ایجاد می شود و برای کمیسیون مستقل انتخابات ۲۱ نفر و برای کمیسیون شکایت های انتخاباتی ۱۵ نفر معرفی می شوند تا از میان آنها، هفت کمیشنر برای کمیسیون مستقل انتخابات و پنج کمیشنر برای کمیسیون شکایت های انتخاباتی تعیین شود.

Author