رئیس و اعضای کمیسیون های انتخاباتی ممنوع الخروج شدند

۲۳ دلو ۱۳۹۷

دوازده تن از اعضای کمیسیون ‌‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی، به ‌شمول رؤسای آن از سوی دادستانی کل ممنوع الخروج‌ گردیده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، لوی سارنوالی کشور برای بررسی قضیه‌ ای که از سوی ارگان کشفی به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌ های وظیفوی رؤسا و اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به این اداره مواصلت ورزیده است، هیئتی را توظیف نموده است.

در خبرنامه دادستانی کل آمده است که هیئت مؤظف به منظور تکمیل تحقیقات و بررسی های همه‌ جانبه، دوازده تن از اعضای ‌پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را به ‌شمول رؤسای هر دو نهاد؛ ممنوع الخروج ساخته است.

به نقل از خبرنامه، ادارۀ لوی سارنوالی اطمینان می ‌دهد که قضیه‌ را عادلانه و منصفانه در روشنایی احکام قانون به ‌گونۀ بی ‌طرفانه و مستقلانه رسیدگی نموده؛ متکی بر اسناد، شواهد و مدارکی که از طرف نهاد ها و افراد در جریان تحقیق به‌ دسترس هیئت مؤظف قرار گیرد در مورد مسولیت و عدم مسولیت تصمیم قانونی اتخاذ و از نتایج آن در حدود احکام قانون اطلاع رسانی و با مردم عزیز شریک میگردد.

این در حالی است که شام امروز (23دلو) رئیس و اعضای کمیسیون های انتخاباتی از سوی ریاست جمهوری از وظیفه برکنار شده بودند.

کمیسیون های انتخاباتی

لوی سارنوالی

ممنوع الخروج


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.