رئیس شورای عالی صلح، کارمند دولت نیست؟

بر اساس فرمان رئیس جمهور، هیچ کارمند دولتی حق مداخله در انتخابات را نداشته و حق ندارد از موقف و وظیفه دولتی برای تبلیغ و حمایت از یک نامزد خاص انتخابات استفاده کند.

در فرمان رئیس جمهور آمده است که هر کارمند دولت که سرپیچی کند، از وظیفه برکنار شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

کمیسیون مستقل انتخابات نیز با تاکید می گوید: «به هیچکس اجازه مداخله داده نمی شود، کمیسیون به تنهایی کارهای خود را پیش می برد و تنها در مواردی که منافع ملی در میان باشد، کار می کند.»

روز گذشته نیز وزارت معارف شماری از معلمین و کارمندان خود را در مرکز و ولایت های کشور به دلیل حضور در مبارزات انتخاباتی و سوءاستفاده از موقف دولتی، از وظیفه برکنار کرد.

باید یادآور شد که این مورد تنها در بخش های پایین دولتی نیست و در رتبه های بالای دولت، به وضوح دیده می شود که شماری از مقام های عالی رتبه دولتی به سود یک نامزد مشخص کمپاین کرده و یا در مبارزات انتخاباتی وی شرکت می کند.

بر کسی پنهان نیست که شماری از فرزندان و اعضای درجه اول رهبران جهادی و مقام های عالی رتبه دولتی برای حضور در مجلس نماینده گان، نامزد شده اند که پدران و فامیل درجه اول آنها در حال حاضر کارمند برحال دولت هستند.

حضور کارمندان عالی رتبه دولت را می توان به حضور و یا فعالیت کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح در مبارزات انتخاباتی فرزندش اشاره کرد.

رئیس شورای عالی صلح به صورت واضح در برنامه های مبارزاتی فرزندش اشتراک کرده و امکانات دولتی اش هم در اختیار این روند قرار دارد.

اگر رئیس جمهور فرمان صادر کرده است، آیا تنها برای کارمندان رتبه پایین است یا کارمندان عالی رتبه دولتی را هم شامل می شود.

آیا دولت تنها حضور کارمندان پایین رتبه اش در مبارزات انتخاباتی را می بیند و چشمش در برابر حضور مقامات عالی رتبه بسته است؟

یا اینکه دولت توان مقابله و برخورد با مقام های عالی رتبه را ندارد و یا اینکه حضور مقام های عالی رتبه از جمله رئیس شورای عالی صلح به سود «منافع ملی» است؟

و یا اینکه شورای عالی صلح نهاد دولتی نبوده و رئیس و اعضای آن به راحتی می توانند از امکانات دست داشته شان و نفوذ سیاسی شان به سود نامزدان خاص استفاده کنند.

هرچند که روزهای کمی تا پایان مبارزات انتخاباتی باقی مانده است، قاطعیت دولت در رابطه به برخورد جدی با افرادی که از فرمان رئیس جمهور تخطی کرده و آن را نادیده گرفته اند، می تواند جایگاه آن را تحکیم بخشد.

اگر به این شکل باشد و رئیس شورای عالی صلح به راحتی بتواند از نامزد خاصی حمایت کرده و در مبارزات وی حضور داشته باشد، دیگر رهبران و مقام های عالی رتبه نیز باید در مبارزات انتخاباتی فرزندانشان اشتراک کنند.

نباید فراموش کرد که نهادهای نظارت کننده بر انتخابات نیز بارها اعلام کرده اند که ارگ نیز به صورت واضح و غیرقانونی از شماری از نامزدان حمایت کرده و مصارف مبارزات انتخاباتی آنها را می پردازد.

باید دید که سرنوشت متخلفان چه خواهد بود؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *