سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

رئیس جمهور غنی: مساجد باید به مراکز آموزشی تبدل شود

غنی 23بمحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز سه شنبه (۱۷ سنبله) درمحفل بزرگداشت از روز جهانی سواد گفت: مساجد باید به مراکز آموزشی و مبارزه با بی سوادی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی در این محفل خاطرنشان کرد که  پیدایش سواد، پیدایش مدنیت است و بدون داشتن سواد نه خاطرات تاریخی و نه هم تداوم جامعه و تمدن پایدارمی ماند.

رئیس جمهور غنی تاکید کرد که بدون سواد، هیچ فردی نمی تواند، پیوند میان دین، تمدن خود، و تمدن های دیگر را بداند. وی با اشاره به تاریخچه سواد در افغانستان، گفت که دوهزار و پنجصد سال قبل زنان افغان مکتوب می نوشتند.

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات ناشی از بی سوادی در کشور گفت که حل این مشکلات نیازمند طرح ملی است که بر مبنای آن محصلین دانشگاه ها، دانش آموزان مکاتب، فعالان مدنی و مأمورین دولت تعهد نمایند که هر کدام چند فرد بی سواد را با سواد بسازند.

وی از تجارب کشور های مختلف از جمله رواندا در این عرصه یاد نموده گفت که آنان توانستند از یک طرح ملی سطح سواد را در کشور های شان افزایش دهند.

رئیس جمهور غنی با اشاره به نقش کلیدی وزارت معارف در زمینه سواد آموزی گفت که هدایت من به وزارت معارف این است که با ارزیابی دقیق از مکاتب، سطح ظرفیت  مکاتب را معلوم نماید.

رئیس جمهور غنی به مسؤلین وزارت معارف هدایت  داد تا در چند هفته آینده وظایف اساسی این وزارت را مشخص کرده و گزارش مکمل خویش را به دفتر ریاست جمهوری و نهاد های کمک کننده، ارایه نماید تا معلوم گردد که چه تعداد مکاتب در ولایات و ولسوالی های کشور وجود دارند.

آقای غنی در راستای مبارزه با بی سوادی نقش علما را مهم دانسته گفت که تا مساجد  به مراکز مبارزه بر ضد بی سوادی تبدل نگردند، تغییر بنیادی در زمینه به میان نخواهد آمد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هنوز هم در محتوای کتاب های درسی مکاتب مشکلات جدی وجود دارد، گفت که کتاب های درسی باید قابل فهم، ساده و در مطابقت با سویه شاگردان باشد.

در اخیر این محفل رئیس جمهور کشور با اشاره به تنظیم بهتر امور سواد آموزی گفت که سال دو مرتبه ریاست کمیته ملی سواد آموزی را رهبری خواهد کرد و موضوعات را تعقیب خواهد نمود.

رئیس جمهور کشور به منظور قدردانی از خدمات خوب و قابل ستایش آقای هیروشی تاکاهاشی سفیر جاپان در کابل، و آقای تورنجنران سیمونایت قوماندان سیستیکا در زمینه سواد آموزی، مدال های عالی دولتی علامه سید جمال الدین افغانی و درجه اول بریال  را به آنان تفویض نمود.

همچنان وزارت معارف لقب سفیر افتخاری سواد را به بی بی گل خانم اول کشور به پاس خدمات ارزنده اش در راستای سواد آموزی، اعطأ نمود.