رئیس جمهور غنی قتل دختر ۱۹ ساله در غور را محکوم کرد

غنی اشرفمحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان سنگسار خودسرانهء یک دختر در ولایت غور را عمل غیر اسلامی، فرا قانونی و یک جنایت دانست و آن را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، چند روز قبل یک دختر ۱۹ ساله به جرم زنا و فرار از منزل در یک دادگاه صحرایی توسط طالبان در انزار مردم غور سنگسار شد.

با این حال ارگ ریاست جمهوری با نشر بیانیه ای گفته است که راه اندازی محاکم صحرایی از سوی افراد خودسر و جنایت کار، با قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور که مبنای آن دین مقدس اسلام است، در تضاد می باشد.

در این بیانیه تاکید شده است که حکومت از قوانین نافذه کشور، فیصله ها و احکامی را تایید می کند که در روشنایی ارشادات اسلامی بوده و مراحل قانونی و شرعی خویش را طی کرده باشد.

رئیس جمهور غنی هیاتی را متشکل از نمایندگان وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، دادستانی کل (لوی څارنوالی)، ریاست مستقل ارگان های محل و کمیسیون حقوق بشر را موظف نموده است تا چگونگی این واقعه را مورد بررسی جدی و همه جانبه قرار داده، گزارش یافته های شانرا به مقام ریاست جمهوری ارائه نمایند.

همچنین رئیس جمهور، از هشهروندان کشور می خواهد تا بر اساس وجیبه و مکلفیت اسلامی، بشری و شهروندی شان در زمینه جلوگیری از این گونه اعمال زشت، بی تفاوتی اختیار نکنند و قبل از وقوع این چنین حادثات، ارگان های مربوطه دولتی را در جریان قرار دهند.