رئیس جمهور غنی: فساد باعث خشونت سیاسی می شود

۲۴ ثور ۱۳۹۵

13177907_992266707516238_3912050617393689856_nمحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در نشست جهانی مبارزه با فساد اداری که به اشتراک سران دول و حکومات شماری ازکشور ها در لندن برگزار شده بود، سخنرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی در این نشست گفت: فساد باعث خشونت سیاسی می شود و ما باید این مشکل را شناسایی کنیم.

رئیس جمهور غنی از روند مبارزه با فساد اداری که شامل تحقیقات پولیس، پیگیری عدلی و قضایی و محکوم نمودن عناصر آغشته یاد آوری کرده گفت که مردم در تمام کشور های روبه انکشاف از فساد خسته شده اند و مبارزه با این پدیده از خواست های اولیه آنان است.

رئیس جمهور از همکاری ها میان افغانستان و بریتانیا بخصوص در زمینه گروه کاری مبارزه با جرایم خاص، ابراز خرسندی کرد.

محمد اشرف غنی در رابطه به پیگیری عدلی فساد گفت که باید در این زمینه شواهد معتبر وجود داشته باشد زیرا در بسیاری موارد صادق ترین افراد، متهم به فساد می شوند چون که در بیشتر موارد قواعد بازی به نفع افراد پرنفوذ می باشد.

رئیس جمهور غنی روی مالکیت ملی تاکید کرد و خاطر نشان نمود که باید مشکلات موجود را نام ببریم اعتراف کنیم و پلان کاری طرح کنیم که بر اساس خواست مردم استوار بوده، قابل تطبیق، واقعبینانه و معتبر باشد.
آقای غنی گفت که در نبود مالکیت ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری به جایی نمی رسیم.

رئیس جمهور کشور یکبار دیگر بر همکاری بیشتر بین المللی در زمینه مبارزه با فساد اداری تاکید کرد و خاطر نشان نمود که مبارزه با فاسد نباید روشی باشد که بعد از انتخابات و یا تغییرات از توجه بیوفتد.

پیگیری

غنی

فساد اداری

لندن

محو


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed