رئیس جمهور غنی: سال جاری سال تحرک، تدبیر و عمل است

12919668_962219777187598_4007672177188579062_nمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان می گوید که سال جاری سال تحرک، تدبیر و عمل است و باید وزرای امنیتی ضمن حمایت از نیروهای ویژه از قوت آنان در برابر دشمنان استفاده نمایند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی قبل از ظهر امروز (۸ حمل) ضمن دیدار از جزوتام های فرقه عملیات های خاص به مسولین آن گفت: تمام ملت به شما افتخار میکند زیرا شما در دل های دشمنان رعب و ترس ایجاد کرده اید و آنان میدانند که شما به عقیده اسلامی و تعهد ملی استوار هستید.

رئیس جمهور گفت: به عنوان سرقوماندان اعلی قوای مسلح به شما بخصوص زنان افغان که در صفوف قوای امنیتی و دفاعی فعالیت می کنند، افتخار میکنم، زیرا شما با شجاعت از وطن دفاع می کنید. وی افزود که شما حمایت ملت و دولت را با خود دارید.

محمد اشرف غنی گفت که از خانواده های شهدا و چگونگی تداوی مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور شخصاً مواظبت میکند و غذای خوب، تداوی بهتر و امکانات مناسب حق شماست زیرا شما در شرایط دشوار از وطن حراست مینمایید در حالیکه  شماری از جوانان وطن را ترک میکنند.

رئیس جمهور کشور خطاب به آنان گفت که هر کدام شما قهرمان کشور هستید و سرمایه گذاری بالای نیروهای امنیتی و دفاعی به خصوص نیروهای خاص وظیفۀ وجدانی من است.

او گفت که از برکت شما من به عنوان رئیس جمهور و سایر هیئت رهبری دولت با سران و مقامات جهان با عزت و سر بلندی مذاکره و مراوده می کنیم، اگر شما در میدان جنگ پیروز نمی بودید من نماینده گی شما را در میدان سیاست نمی توانستم.

وی افزود که ما برای ثبات منطقه و جهان می جنگیم، زیرا تروریستان برای تمام منطقه و جهان خطر اند و شما بر علیه این تهدید و خطر با متانت و دلیری مبارزه میکنید. از برکت فداکاری و مبارزه شما نسل های آینده آرام و در رفاه بسر خواهند برد و تاریخ کارنامه و شجاعت تانرا به خط زرین خواهد نوشت.

آقای غنی گفت که سال جاری سال تحرک، تدبیر و عمل است و هدایت من به سرپرست وزارت دفاع ملی و لوی درستیز این است که ضمن حمایت از نیروهای خاص با هوشیاری زیاد از قوت آنان در برابر دشمنان استفاده نمایند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد که ما زنده گی آرام می خواهیم و هیچ نوع خطری از جانب ما متوجه کسی نیست، اما دشمنان افغانستان مساجد ما را می سوزانند، هموطنان ما را به شهادت می رسانند و امنیت و آرامش آنانرا مختل می سازند.

رئیس جمهور تصریح نمود که جنگ بالای ما تحمیل شده است اما شما همیشه با شجاعت و دلیری زیاد توطئه های دشمنان را خنثی نموده اید. امسال سال تحول است، پس ابتکار عمل را به دست بگیرید، دشمن را اجازه ندهید و آنانرا از این خاک مقدس نابود سازید.