رئیس جمهور غنی زمان تجدید جواز رسانه ها را تمدید کرد

غنی ۱۲۳محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان زمان تجدید مجوز رسانه ها در کشور را برای شش ماه دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای اعلام کرد که آقای غنی نظر به درخواست اتحادیۀ ملی خبرنگاران، مهلت شش ماه را برای اخذ جواز فعالیت رسانه‌ها داده است.

براساس اعلامیه تمدید زمان تجدید جواز رسانه ها از تاریخ ۱۶ ثور شروع شده و ۱۶ عقرب ۱۳۹۵ ادامه دارد.

در اعلامیه آمده است که خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه‌ها چندی پیش طی نشستی که با رئیس جمهورغنی در ارگ برگزار گردید، تقاضا نموده بودند تا میعاد شش ماه پرداخت حق الامتیاز و حق التضمین رسانه‌ها برای یک دورۀ جدید شش ماهه تمدید گردد.

در اعلامیه تاکید شده که دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق به قانون متعهد بر حمایت از فعالیت آزاد رسانه‌ها و گسترش آزادی بیان در کشور می‌باشد.