رئیس جمهور غنی روز دوشنبه به ایران سفر می کند

غنی و روحانی مسکومحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قرار است روز دوشنبه هفته جاری به تهران سفر کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این سفر آقای غنی همزمان با حضور ‘نارندرا مودی’ نخست وزیر هند در تهران؛ صورت می گیرد.

سفر رئیس جمهورکشورمان به تهران به هدف امضای توافقنامه مهم سه جانبه در خصوص بندر ترانزیتی چابهار میان ایران، افغانستان و هند انجام می شود.

این دومین سفر اشرف غنی به جمهوری اسلامی ایران از دوران به قدرت رسیدن در ۲۰ ماه گذشته است.

این سفر در حالی صورت می گیرد که نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان از آمادگی کشورش برای مذاکرات صلح افغانستان با حضور جمهوری اسلامی ایران و هند خبر داده است.

ضمیر کابلوف گفته است که روسیه وضعیت امنیتی افغانستان را در شرایط کنونی خوب نمی بیند و در تابستان امسال تحرکات شورشیان در این کشور افزایش خواهد یافت.

گفتنی است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور امروز در راس یک هیات عازم کشور قطر شد.