رئیس جمهور غنی در پاکی و نظافت شهر کابل سهم گرفت

398_963237920419117_4472057262170567999_nمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن شرکت و سهم گرفتن در برنامه تنظیف شهرداری کابل مبنی بر جمعآوری کثافات از سطح شهر، این برنامه رسما از منطقه بی بی مهرو کابل آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در برنامه جمعآوری کثافات از سطح شهر کابل رئیس جمهورغنی، وزیر فواید عامه و سرپرست شهرداری کابل حضور یافتند.

آقای غنی در این برنامه گفت: یکی از شکایات عمده هموطنان ما در شهر کابل مشکل زباله هاست بنا براین «برنامه جمعآوری کثافات» در مشوره و هماهنگی با وکلای گذر و بزرگان شهر کابل روی دست گرفته شده است.

رئیس جمهور افزود که امروز برای حل مشکل کثافات نواحی شهر کابل و ولسوالی بگرامی اولین قدم برداشته شد.

به گفته اشرف غنی، تا حال در حدود نود هزار تا صد هزار متر مکعب کثافات جمع آوری شده و اولین اقدام قوای کار این است تا زباله ها را به زودی از شهر کابل و ولسوالی بگرامی به منطقه گزک انتقال داده شود.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد که در گام دوم بخاطر بررسی تصفیه تخنیکی زباله ها از چهار شرکت معتبر بین المللی یکی از آنها انتخاب می شوند تا زباله ها به صورت اساسی تصفیه گردد و در صورت بدست آوردن امکانات از زباله ها انرژی نیز تولید شود.

آقای غنی گفت که در گام سوم ترتیبات گرفته شده است تا در برنامه کار برای صلح بخاطر پاک کردن دوامدار کابل یک قوه خاص انسجام داده شود که آنرا در مرحله بعدی اعلام خواهد کرد.

وی گفت که گام چهارم سهم سکتور خصوصی است که طرح های آنها مورد بررسی قرار دارد و به صورت ناحیه وار مورد تطبیق قرار خواهد گرفت.

او افزود که در گام پنجم سهم گیری شهروندان بخاطر تنظیف شهر کابل در چارچوب برنامه همبستگی شهری مهم است تا هر گذر کابل دارای یک برنامه منسجم باشد که مردم گرد هم آیند و سهم خویش را ادا کنند.

رئیس جمهور گفت که هر کدام ما باید کوچه، گذر، ناحیه و شهر را از خود بدانیم و در پاکی و نظافت آن سهم بگیریم.

محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که پیام من به همشهریان کابل این است که پس از پایان مشورت ها با وکلای گذر و بزرگان شهر کابل، طی چند مرحله مشکلات اساسی شهر کابل را در عرصه های مختلف حل خواهیم کرد  و در سال جاری همشهریان کابل و ولایات همجوار شاهد یک تحرک عمده خواهند بود.

رئیس جمهور از مردم و رسانه ها خواست تا برنامه مذکور را نظارت نموده و با مشاهده سهل انگاری و یا کدام مشکل دیگر وی را در جریان قرار دهند.

بر اساس فیصله رئیس جمهور در شورای عالی اقتصادی، کابل در چند مرحله از وجود کثافات پاک کاری می شود و این برنامه به صورت دوامدار جریان پیدا می کند و قوای کار که به تازگی در چوکات وزارت فواید عامه ایجاد شده است، نیز یکبار در هر ربع در این برنامه همکاری می کند.