رئیس جمهور غنی حمله در فرانسه را جنایت وحشیانه خواند

غنی جمهورمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حملۀ بالای مردم ملکی را در در شهر نیس فرانسه جنایت وحشیانه خواند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک راننده موتر باربری با استفاده از موتر حامل اش مردم را در سطح شهر مورد حمله قرار داد و دست کم ۸۰ نفر را کشت و بیش از ۱۰۰ تن دیگر را زخمی کرد.

راننده پس از تیر اندازی ماموران پولیس کشته شد.

با این حال رئیس جمهوری اسلامی افغانستان این حملۀ را یک تروریستی خوانده و آن را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد.

براساس خبرنامه ریاست جمهوری، رئیس جمهور کشور ضمن محکوم نمودن این حملۀ گفت، حمله بر مردم ملکی جنایت و عمل وحشیانه بوده و این چنین اعمال نه تنها که قابل بخشش نیست، بلکه تحت هیچ عنوان توجیه پذیر نمی باشد.

رئیس جمهور غنی تصریح نمود که تروریزم سرحد، نژاد، دین و مذهب نمی شناسد و برای همه کشورهای منطقه و جهان تهدید و خطر مشترک به شمار میرود. او یکبار دیگر بر مبارزۀ مشترک همه کشورها علیه این پدیدۀ شوم تأکید ورزید.

رئیس جمهور کشور به نمایندگی از دولت و مردم افغانستان، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به دولت فرانسه و خانواده‌های قربانیان این حادثۀ تروریستی ابراز میدارد، و برای مجروحین صحتمندی کامل می‌طلبد.