رئیس جمهور غنی به ولایت لوگر سفر کرد

غنی لوگرمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور روز جمعه (۱۵ عقرب) به ولایت لوگر در جنوب کشور سفر کرد و اوضاع عمومی و امنیتی این ولایت را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  رئیس جمهور غنی ابتدا در جلسه امنیتی با شماری از اراکین نظامی حضور یافت و فرماندهان پولیس و نظم عامه لوگر خواستار افزایش نیروها و تحرکات قوای امنیتی و دفاعی شدند.

همچنان رئیس امنیت ملی ولایت لوگر گفت که تلاش های دشمن با هماهنگی و تشریک مساعی تمام ارگان های امنیتی به شکست مواجه شده است.

با این حال رئیس جمهورغنی گفت: تمام کسانیکه در صفوف قوای امنیتی و دفاعی از خود شجاعت نشان داده اند، باید تقدیر شوند و به مسولین امنیتی دستور داد تا فهرست کسانیکه باید تقدیر شوند را به ریاست جمهوری ارائه نمایند.

 رئیس جمهور غنی گفت که کاغذ پرانی در جلب و جذب قوای امنیتی و دفاعی کشور باید از بین برود. او افزود که خانوادهای شهدا مورد حمایت ما هستند، به همین جهت نظر به وقت به تمام فامیل های شهدای قوای امنیتی و دفاعی اکرامیه داده خواهد شد.

رئیس جمهور بر هماهنگی بیشتر میان نهاد های امنیتی تأکید ورزید و گفت که باید این هماهنگی میان قوماندانی های امنیه کابل و لوگر بیشتر از پیش مزید گردد.

وی تصریح نمود که باید تمام ولسوالی ها تعمیر اداری داشته باشند و به مسؤلین مربوط هدایت داد تا فهرست نیازمندی های شانرا بگونه کتبی ترتیب و به وزارت خانه های مربوط بسپارند.

رئیس جمهور پس از شنیدن صحبت ها، از اشتراک همه اقشار بخاطر ارائه مشکلات و پیشنهادات شان تشکری نموده، گفت که مردم حق دارند نسبت به مشکلات شان شکایت کنند و حکومت بخاطر رفع مشکلات مردم تلاش خواهد کرد.

آقای غنی در جمع از مردم ولایت لوگر هدف سفرش به ولایات را بررسی مشکلات مردم از نزدیک خوانده گفت تلاش میکنم به تمام ولایات سفر نمایم و مشکلات مردم را از خود شان شنیده و بگونه مشترک راه حل جستجو نماییم.

رئیس جمهور گفت که باید فاصله میان مرکز و ولایات از میان برداشته شود، روی این ملحوظ ما تصمیم گرفتیم که در هر دو هفته شماری از والیان به مرکز بیایند و در جلسات شورای امنیت و کابینه، اشتراک کنند.

 وی خاطر نشان کرد که تلاش می کنم تا از طریق ویدیو کنفرانس نیز با ۳۴ ولایت کشور عندالموقع درتماس بوده و اوضاع را کنترل نمایم و با آنکه مشکلات وجود دارد، حکومت تلاش می ورزد تا زمینه های کاریابی را برای جوانان فراهم کند.

او گفت که در بخش زراعت نیز تمرکز بیشتر صورت خواهد گرفت و با آنانیکه زمین های مردم را غصب نمودند مبارزه خواهد شد و آنان را به پنجه قانون سپرده خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به مشکل در قرارداد مِس عینک لوگر گفت که این مشکل باید از طریق وزارت معادن و پترولیم هر چه زودتر بر طرف گردد.

رئیس جمهور غنی گفت که پروسه کانکور در سال جاری بصورت شفاف و متفاوت از سالهای قبل، برگزار خواهد شد.

 محمد اشرف غنی در رابطه به صلح  گفت که همهء برای آوردن صلح باید دست به دست هم بدهیم، زیرا جنگ امروز بالای ما تحمیل گردیده است و آنانیکه به راه غلط می روند باید جهت شانرا تغییر دهند.

رئیس جمهور کشور تأکید نمود که قیمت جنگِ تحمیل شده در افغانستان گزاف است و اگر جنگ بر ما تحمیل نمی گردید، منابع آن را می توانستیم در اعمار هزاران مکتب، دانشگاه و شاهراه ها به مصرف برسانیم.