رئیس جمهور عوامل خروج افغانها را از کشور بررسی می کند

0,,18110866_303,00محمد اشرف غنی، رئیس جمهورکشورمان در دیدار با نمایندگان پارلمان سویدن گفته است که عوامل خروج شهروندان افغان از کشور و جذب آنان را به اروپا مورد بررسی قرار می دهد که به چه دلیل افغانستان را ترک کرده، اروپا را انتخاب می کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی روز گذشته با رئیس مجلس نمایندگان و شماری از اعضای رهبری – به شمول نمایندگان احزاب مخالف پارلمان سویدن در مورد مسایل مختلف از جمله مبارزه با ترورییم، همکاری های منطقوی، حل مشکلات مهاجرین و پیامد های مثبت کمک های سویدن به افغانستان صحبت کرد.

رئیس جمهور کشورمان می گویند که مهاجرین افغان با قبول خطرات بی نظیر و از دست دادن اکثر داشته های خود دست به مهاجرت میزنند و به این دلیل باید در خصوص شان مطابق قوانین کشور سویدن و قوانین بین المللی برخورد شود.

وی افزود که باید ابتدا هویت افرادیکه به اروپا بخصوص کشور سویدن مهاجرت می کنند و همچنان مسیر حرکت شان تشخیص گردد زیرا گزارش های ابتدایی نشان می دهد که تعداد از پناهجویان از خارج از افغانستان به اروپا مهاجرت می کنند که هویت اصلی شان افغان نیست و میتواند تاثیرات منفی بالای مهاجرین افغان داشته باشد .

همچنان رئیس جمهور گفت که عوامل خروج از افغانستان و جذب شان به اروپا باید بررسی شود که به چه دلیل افغانستان را ترک کرده، اروپا را انتخاب می کنند.

آقای غنی می افزاید که ما تلاش می کنیم تا عوامل ترک کشور را از سه بعد رسیدگی کنیم که عبارت از فراهم کردن زمینه های مسلکی اشتغال دوامدار به جوانانیکه تمایل به مهاجرت دارند، اشتغال زایی و مسکن ارزان می باشد.

وی افزود که این اقدامات در دراز مدت تاثیرات و انگیزه های ترک کشور را کمتر میسازد و بدین دلیل افغانستان به کمک های آنی و دراز مدت در این عرصه نیازمند است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد که طرح حکومت افغانستان دراین عرصه به دولت سویدن ارایه شده و امیدوار است که در زمینه همکاری صورت گیرد.

وی گفت آنچه مهم است تصمیم گیری در مورد درخواست پناهجویان بعد از طی مراحل قانونی و حقوقی باشد که در مطابقت به تعهدات بشردوستانه سویدن و رفتار های بین المللی باشد.