اسد ۲۳, ۱۳۹۹

رئیس جمهور: سهم سیاسی زنان در حکومت بیشتر می شود

غنی نوروز زنانمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان می گوید سهم سیاسی زنان در حکومت وحدت ملی بیشتر می شود و تا حال چهار وزیر، شش معین از خانم ها تعیین و چهار زن در خارج از کشور سفیر هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی در محفلی که به مناسبت تجلیل از نوروز و سال نو ۱۳۹۵ خورشیدی از سوی دفتر رولا غنی «بی بی گل» در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، اشتراک کرد.

وی در این محفل امید است سال ۱۳۹۵، سال تغییر و تحرک به سوی ثبات و سهم مساوی تمام اقشار مردم در پیکر جامعه واحد افغانستان باشد.

رئیس جمهور با اشاره بر سهم سیاسی زنان در حکومت وحدت ملی گفت که تا حال چهار وزیر، شش معین و چهار سفیر زن تقرر حاصل نموده و شمار آنان بیشتر می گردد.

رئیس جمهور همچنان گفت که دو تن از زنان فعال در شورای عالی صلح تعیین شدند و ابراز امیدواری کرد که آنان آواز رسای زن افغان در پروسه صلح باشند و بر ارزش های قانون اساسی افغانستان و تطبیق آن حین پیشبرد گفتگو های صلح، کار کنند.

رئیس جمهور از وکلای زن در پارلمان کشور گلایه کرده گفت که من تلاش کردم تا یک زن در شورای عالی ستره محکمه راه پیدا کند اما بنابر عدم حضور شماری از وکلای زن، وی موفق نشد تا به شورای عالی ستره محکمه راه یابد.

محمد اشرف غنی، خاطر نشان کرد که مشارکت سیاسی زنان قدم اول برای تعیین حقوق حقه زن افغان است.

وی با اشاره به تغییرات مثبت در عرصه حقوق زنان گفت که دیوان ویژه برای رسیده گی به مسایل زنان و اطفال در ستره محکمه ایجاد گردیده است و با صدور فرمان ها در مناسبت های مختلف، عفو زنان محبوس و کاهش میعاد حبس آنان در نظر گرفته خواهد شد.

او افزود که هدف این گونه فرمان ها در رابطه به کاهش معیاد حبس و مجازات محبوسین به شمول زنان نه تنها جلوگیری از فساد اداری و تامین شفافیت بوده بلکه قدم اساسی در راستای تامین حقوق زنان فقیر و بی واسطه افغانستان نیز خواهد بود.

رئیس جمهور در رابطه به سهمیگری فعال زنان در چوکات نیروهای امنیتی و دفاعی گفت که امسال به تعداد ۱۳ تن از زنان کشور توانستند رتبه دوم بریدملی را با شمشیر و درجه های عالی کسب نمایند.

محمد اشرف غنی با اشاره به فاصله زیادی زن و مرد در نظام تحصیلی کشور، گفت که تلاش می کنیم تا در هر پوهنتون کشور یک لیلیه برای زنان ایجاد شود و در ولایات که زنان مشکل دارند در مکاتب نیز برای شان لیلیه ایجاد گردد.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد که موفقیت زن افغان نه تنها حقوقی بلکه اقتصادی نیز می باشد و امید است همه ما دست به دست بدهیم تا به تولیدات و صنایع دستی زنان افغان بازاریابی صورت گیرد و زن افغان بحیث عنصر اقتصادی فعال عرض اندام کند.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش گفت که سال نو با وجود چالش ها، سالی است که باید جهت ساز باشد و بتوانیم به صورت بنیادی از تهداب گذاری به نتیجه برویم.