محمد اشرف غنی: دوره آزمایشی توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز گردد

11901640_942161639178290_499356265_oمحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در یک جلسه، ابعاد مختلف آغاز روند آزمایشی توزیع تذکره الکترونیکی مورد بحث قرار داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور غنی، دوره آزمایشی توزیع تذکره الکترونیکی را فرصت خوبی برای تشخیص مشکلات تخنیکی این روند دانسته، تاکید کرد که مرحله آزمایشی آن آغاز گردد.

اشتراک کنندگان جلسه، در رابطه به آمادگی های تخنیکی بخاطر توزیع تذکره الکترونیکی، صحبت کردند.

همایون محتاط رئیس عمومی اداره توزیع تذکره الکترونیکی در مورد آغاز روند آزمایشی تذکره الکترونیکی، گفت که می خواهیم این روند در شهر کابل در هشت مرکز ثبت نام و ۲۴ وزارت خانه، آغاز گردد. او به رئیس جمهور اطمینان داد که مشکلات اداره مذکور حل گردیده و ظرفیت خوب کاری در آن به وجود آمده است.

همچنان در این جلسه در رابطه به مستقل شدن اداره توزیع تذکره الکترونیکی نیز بحث صورت گرفت.

در جلسه در رابطه به گزینه روز ۲۸ اسد سالروز استرداد استقلال کشور به عنوان روز آغاز توزیع آزمایشی تذکره الکترونیکی نیز بحث صورت گرفت و خاطر نشان گردید که تمرکز کلی این روز بر تمجید و تقدیر از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور می باشد.

جلسه، توزیع تذکره الکترونیکی را یک پروژه ملی و آغاز توزیع آنرا یک روز مهم دانسته، فیصله کرد تا مرحله آزمایشی آن در روز های آینده طی یک محفل باشکوه با اشتراک رهبران و شخصیت های سیاسی، بزرگان و متنفذین کشور آغاز گردد.

در این جلسه، نورالحق علومی وزیر امور داخله، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و داکتر اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور نیز حضور داشتند.