رئیس جمهور دستور آغاز به کار کمیته گزینش را صادر کرد

غنی 12محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از اعضای کابینه خواست تا برای آغاز کار کمیته‌ی گزینش “کمیسیون مستقل انتخابات” دست به کار شوند.

به گزارش خبرگزاذری خاورمیانه، رئیس جمهور غنی پس از چاشت امروز چهارشنبه (۲۵ سنبله) در نشست کابینه از رئیس دادگاه عالی خواست تا نماینده‌ی این نهاد را برای کمیته گزینش معرفی کند و این کمیته به زودی کارش را آغاز نماید.

رئیس جمهور غنی گفته که شخصا با رئیس دادگاه عالی تماس می‌گیرد تا نماینده‌ی این نهادها را برای کمیته‌ی گزینش معرفی کند.

آقای غنی از اعضای کابینه خواست که به نهادهای دیگر تماس بگیرید تا نماینده شان را در گزینش کمیته معرفی کند و این کار به زودی انجام شود.

بربنیاد بسته‌ی پیشنهادی کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی کمیته گزینش باید کار خود را آغاز کند و کمیشنران تازه را برای کمیسیون‌های انتخاباتی کشور پیشنهاد کنند.