سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

رئیس جمهور خطاب به مردم، خود را برای انتخابات آینده کشور آماده سازید

حامد کرزی رئیس جمهوری کشور در ببانبه پانزده روزه رادیویی اش خطاب به مردم افغانستان تاکید کرده است کارت رای دهی بگیرید، رئیس جمهور و حکومت آینده را تعیین و مملکت تانرا مستحکم سازید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور از تمام شهروندان خواست که به مراکز ثبت نام مراجعه نموده، کارت های رای دهی را اخذ نمایند و خود را برای اشتراک در انتخابات آینده آماده سازند.

رئیس جمهور گفت: پروسه ملی انتخابات زمانی به پیروزی می رسد که تمام هموطنان که سن قانونی را برای رای دهی تکمیل نموده باشند، در انتخابات اشتراک نمایند و برای کاندید مورد پسند شان رای بدهند.

حامد کرزی افزود: این موضوع را نباید فراموش کرد که ما زمانی در انتخابات سهم گرفته و برای کاندید مورد نظر خویش رای داده می توانیم که به مراکز ثبت نام مراجعه کرده، نام خود را ثبت نموده و کارت رای دهی اخذ کرده باشیم.

رئیس جمهور کشور در این بیانیه رادیویی اش خاطر نشان کرد: شمار زیادی از خواهران و برادران ما کارت های رای دهی را در انتخابات قبلی گرفته اند. اگر آن کارت ها را با خود داشته باشند، آنها می توانند با استفاده از همان کارت ها در انتخابات آینده سهم بگیرند.

حامد کرزی در ادامه افزود: اگر از شخصی کارت قبلی اش مفقود شده باشد، یا جوانانیکه تا موقع انتخابات سن ۱۸ سالگی را تکمیل می کنند و یا خواهران و برادرانیکه مهاجر بودند و در سالهای اخیر به خانه های شان برگشتند، تمام این ها می توانند که در مناطق شان به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند، کارت های رای دهی اخذ کنند، در انتخابات اشتراک نمایند، به کاندید مورد پسند شان رای دهند و این وظیفه ملی را انجام دهند و با رای دادن شان کشور خویش را مستحکم، مسبوط و آباد سازند و به امن برسانند.

رئیس جمهور گفت: انتخابات آینده ریاست جمهوری و شورا های ولایتی یک گام دیگری در راه تحکیم بیشتر ثبات در کشور است و این گام را تمام ما باید با قوت زیاد مشترکاً به پیش بگذاریم.

حامد کرزی خطاب به هموطنان گفت که گرفتن کارت های رای دهی برای اشتراک حتمی در انتخابات، وظیفه همهء ماست. تنظیم امور انتخابات و تامین امنیت انتخابات وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات و نهاد های امنیتی کشور می باشد و تمام ارگان های مسئول ما وظایف خویش را در این راستا به پیش می برند.

رئیس جمهور در این بیانیه رادیویی گفت: شما زنان، مردان، موسفیدان، جوانان و فرزندان این خاک در روز انتخابات از خانه های تان بیرون شوید و به کاندید مورد پسند تان رای بدهید و با این کار ستون های کشور را مستحکم سازید و مردم و وطن تانرا بسوی ترقی و خوشحالی هدایت نمایید.

حامد کرزی با تاکید به هموطنان گفت: کارت انتخابات را فراموش نکنید، زیرا این یک قوت است اگر این قوت همرای هر فردی باشد او در افغانستان قدرتمند است و اگر نباشد به این معناست که قدرت ندارد و انسان ناتوان است. به این لحاظ خود را از ناتوانی نجات دهید، کارت بگیرید و قدرت تانرا بدست آورید و با توان خود، حکومت آینده، رئیس جمهور و نظام تانرا تعیین کنید و مملکت تانرا مستحکم سازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *