رئیس جمهور به کابل برگشت

۲۵ ثور ۱۳۹۵

مواصلت  به کشور شاهی سویدن (2)رئیس جمهور پس از سفر به تاجیکستان و بریتانیا، امروز دوباره به افغانستان برگشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان در این سفرها با مقام های عالی رتبه تاجیکستان و انگلستان دیدار و گفتگو کرده و در «نشست جهانی مبارزه با فساد اداری» اشتراک کرد.

رئیس جمهور در دیدار از تاجیکستان بر تحکیم روابط و مبارزه جدی با هراس افگنی در کشور تاکید کرد.

وی در سفر به انگلستان نیز ضمن حضور در نشست جهانی مبارزه با فساد، در دومین روز اقامتش با مایکل فالون وزیر دفاع این کشور دیدار کرد.

هر دو جانب در مورد تأمین امنیت، ثبات افغانستان و منطقه و همچنان در خصوص همکاری‌های نظامی مخصوصاً بلند بردن ظرفیت‌ نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و افزایش امکانات محاربوی برای این نیروها صحبت نمودند.

در عین حال، رئیس جمهور کشور از وزیر دفاع بریتانیا خواست که بخاطر جذب بیشتر محصلان افغان در اکادمی نظامی سندهرست بریتانیا همکاری بیشتر صورت گیرد.

انلگستان

بریتانیا،

تاجیکستان،

تحکیم،

جهانی،

دفاعی،

غنی،

فساد،

مبارزه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed