رئیس جمهور به آلمان رفت

۲۴ دلو ۱۳۹۷

رییس جمهور غنی برای اشتراک در نشست امنیتی مونیخ، کابل را به مقصد آلمان ترک کرد.

به گزراش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه امروز (24دلو) دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، رئیس جمهور شام امروز در راس یک هیئت بلند پایه حکومتی به آلمان رفت.

در خبرنامه آمده است که وضعیت امنیتی افغانستان، چالش ها و تهدیدهای هراس افگنی برای امنیت کشور و جهان از سوی رئیس جمهور در این نشست مطرح می شود.

به نقل از خبرنامه، پیشرفت های حکومت در تأمین صلح و قطع جنگ نیز در گزارش مفصل برای سران جهان در این نشست ارایه خواهد شد.

نشست امنیتی مونیخ همه ساله در آلمان برگزار می شود و رهبران جهان وضعیت امنیتی جهان و همچنان بررسی تهدیدهای امنیتی فرا راه کشورها مورد بحث قرار می دهند.

آلمان

اشرف غنی

نشست مونیخ


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.