رئیس جمهور: با معضل مواد مخدر، برخورد جدی شود

تولید مواد مخدرمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه اختتامیه هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر در ارگ گفت: با معضل مواد مخدر برخورد جدی شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این جلسه وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، شماری از اعضای کابینه و سایر مسئولین مربوطه حکومتی حضور داشتند.

سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر طی سخنانی گفت که این وزارت با برگزاری جلسات بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر، اراده و تعهد دولت را در راستای مبارزه با این پدیده، به نمایش گذاشت.

وی از رهبری حکومت وحدت ملی بخاطر اختصاص هفته ای به عنوان هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر و اشتراک ارگان های مربوطه در برنامه مذکور، ابراز سپاس نمود.

همچنین احمد جاوید قایم معین هماهنگی و پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، در رابطه به هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر و وضعیت کنونی مواد مخدر، معلومات مفصل داد.

وی گفت در روز های هفته بسیج ملی مبارزه با مخدر، برنامه های تحت عناوین مشارکت زنان در مبارزه علیه مواد مخدر، تقش جوانان و ورزشکاران، علما و متنفذین در امر مبارزه با مواد مخدر و همچنان برنامه های با معتادین در کمپ امید نیز انجام شده است.

قایم گفت که هفته مذکور از بودجه حکومت در همکاری با وزارت خانه های ذیربط در مرکز و تمام ولایات کشور برگزار گردید و ارگان های مربوطه در زمینه همکاری جدی نمودند.

وی گفت که در جلسه با علمای کشور در رابطه به اضرار و پیامد های ناگوار مواد مخدر بحث صورت گرفت و فیصله گردید که در جریان خطبه نماز جمعه فردا در مورد اضرار این پدیده شوم صحبت شده و به مردم آگاهی داده شود.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، از تدویر موفقانه هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر و تلاش های منسوبین آن وزارت قدردانی کرد و به ارگان های محل هدایت داد تا به هفت ولایت که والیان، قوماندانان زون و امینه آن در محو کشت کوکنار موفق نبوده اند، مکاتیب بخاطر اقدامات جدی در این راستا، بفرستند.

رئیس جمهور گفت در کاهش مواد مخدر، مهار کردن آب های افغانستان و ترتیب آمار دقیق زمین ها و رفع مشکل ملکیت، مهم است.

وی افزود که تمرکز کشت مواد مخدر در دشت های می باشد که چاه های عمیق در آنجا حفر شده است و ملکیت زمین های مذکور معلوم نمی باشد.

او خاطر نشان کرد که وزارت زراعت و انکشاف دهات باید بخاطر کاهش کوکنار برنامه ارزش زنجیره ای را به طور جدی تطبیق کنند.

رئیس جمهور کشور گفت که تعریف تجارت کشور تغییر می کند و موانع بر سر راه صادرات برداشته می شود.

آقای غنی، مشکل مواد مخدر را بنیادی دانسته گفت که در نشست بروکسل و سایر کنفرانس ها، موضوع اقتصاد جرمی و راه های مبارزه با مواد مخدر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

رئیس جمهور گفت که با معضل مواد مخدر باید برخورد جدی نمائیم، این را باید تعریف کنیم که کی ها در قاچاق مواد مخدر سهیم و در ساختار آن دخیل اند.

وی افزود که مسئولیت مشترک همه ما این است که عناصر تولید، پروسس، انتقال و استعمال مواد مخدر را از همدیگر تفکیک کنیم و مبارزه علیه مواد مخدر باید جهت داشته باشد و به دهاقین افغانستان برای ایجاد راه های بدیل همکاری صورت گیرد.

محمد اشرف غنی گفت که در ماه های آینده یک بعد عمده بحث ما روی اقتصاد جرمی خواهد بود. او افزود: صلح سیاسی نیست، اگر معضل مواد مخدر حل نگردد، جنگ خاتمه نمی یابد.

رئیس جمهور گفت که نوع بحث ما راجع به مبارزه علیه مواد مخدر باید داخلی، منطقوی و بین المللی باشد و همانطوریکه اروپا موضوع مهاجرین را جدی گرفته است، معضل مواد مخدر را نیز جدی بگیرد.