رئیس جمهور اعتماد نامه سفیر جدید کوریا را پذیرفت

۳۱ اسد ۱۳۹۲

حامدکرزی رئیس جمهوری کشورمان اعتماد نامه سفیر جدید کشور کوریای جنوبی را در کابل پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، چا یانگ چیل سفیر جدید کشور کوریا در کابل با داکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه کشور طی مراسم تشریفاتی اعتماد نامه اش را به رئیس جمهور کرزی داد.

همچنین در این مراسم رئیس جمهور کرزی و سفیر جدید جمهوری کوریا، روی گسترش روابط میان دو کشور صحبت کردند.

آقای کرزی گفت: کوریا کشور بزرگ و با تاریخ الهام بخش پیشرفته و ترقی است که برای افغانستان کمک های قابل ملاحظه ای کرده است.

حامد کرزی در این دیدار ضمن اینکه برای سفیر جدید جمهوری کوریا موفقیت در سمت جدیدش آرزو نمود، از وی خواست تا تمنیات نیک اش را به خانم “آقای چا یانگ چیل،” رئیس جمهور جمهوری کوریا و مردم آن کشور برساند.

همچنین آقای چا یانگ چیل گفت که در جریان ماموریت اش در افغانستان، تلاش خواهد کرد که روابط میان دو کشور، بیشتر از پیش گسترش یابد.

اعتماد نامه به کرزی

کوریای جنوبی، سفیر کوریا در کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.