سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

رئیس جمهور از پارلمان بخاطر تصویب بودجه قدردانی کرد

D5B06579-09D2-4219-A688-92D7816D85E4_mw1024_s_nمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور از اعضای پارلمان به خاطر تصویب بودجه ملی سال ۱۳۹۵ قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۵، دو روز قبل از سوی اعضای مجلس نمایندگان با اکثریت آرا تصویب شد.

رئیس جمهور روز گذشته در مجلس کابینه نیز از تصمیم اعضای مجلس که با در نظر داشت منافع ملی کشور بودجه سال ۱۳۹۵ را تصویب کردند، قدردانی کرد.

آقای غنی تصویب بودجه را بخاطر تطبیق پلان های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه های مختلف، مهم خواند.