رئیس جمهور از سفر دو روزه قزاقستان به کشور بازگشت

ghani-600محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان پس از سفر رسمی دو روزه اش از قزاقستان به کشور برگشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی یک سفر رسمی دو روزه عازم آستانه پایتخت قزاقستان شده بود و پس از دیدار با رئیس جمهور و سایر مقامات آن کشور، شب گذشته به کشور برگشت.

رئیس جمهور کشور عصر روز گذشته در دانشگاه نظریایف در شهر آستانه خطاب به استادان، محصلین، دیپلوماتان و اعضای جامعه مدنی در مورد فرصت ها و چالش های موجود در منطقه و جهان، سخنرانی کرد.

رئیس جمهور گفت که آسیا در حدود دو هزار سال قبل نقطه وصل مفکوره ها، تمدن، تجارت و داد و ستد مردمان جهان بود که افغانستان در مرکز آن قرار داشت اما حوادث قرن ۱۹ آنرا منزوی کرد.

آقای گفت که در حال حاضر دو حالت حاکم است، یکی چالش و دیگر آن فرصت است. وی افزود که تروریزم خطری است که تمام جهان را تهدید می کند و این خطر در حال گسترش است.

محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که افغانستان همواره بخاطر از بین بردن این خطر مشترک قربانی داده است. وی افزود که به سطح منطقه و جهانی همکاری همه جانبه در زمینه مباررزه با تروریزم نیاز است.

رئیس جمهور گفت که افغانستان کوشش می کند که به مرکز اتصال منطقه مبدل گردد و در این عرصه تمدید خط آهن، شبکه های انرژی، فایبر نوری، پایپ لاین گاز و احداث جاده ها عناصر مهم تلقی می گردند.