رئیس جمهور از سفرچهار روزه هند به کشور بازگشت

۲۴ قوس ۱۳۹۲

حامد کرزی رئیس جمهوری کشور پس از سفر رسمی چهار روزه به هند، دیدار با رئیس جمهور، صدراعظم و سایر مقامات آن کشور و اشتراک در کنفرانس روابط بین الملل تحت عنوان “هند و مشارکت های انکشافی آسیا و افریقا بسوی یک الگوی جدید”،  شام امروز (یکشنبه 24 قوس) به وطن بازگشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کرزی قبل از بازگشت به کابل، عصر امروز در شهر پونهء هند در برنامه فرهنگی دانشگاه بین المللی سیمبایوسیس (Symbiosis) که تحت عنوان “تضمین آینده از طریق تعلیم” دایر گردید، اشتراک نمود.

در این کنفرانس دانشجویان افغان، هند و سایر کشور های جهان با لباس ملی کشور های شان ملبس شده بودند و از فرهنگ های مختلف نمایندگی می کردند،  رقص های وطنی شانرا اجرا کردند.

دراین برنامه فرهنگی، رئیس جمهور کشور به ایراد بیانیه پرداخت و بعد از آن به سوالات دانشجویان در رابطه به موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا، برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری، روابط اقتصادی و تجارتی هند و افغانستان و  فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان، معلومات داد.

بازگشت

روز

عصر

کابل

کرزی

ن

یکشنبه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.