رئیس جمهور از ساختمان جدید پارلمان کشور دیدن کرد

۲ عقرب ۱۳۹۲

حامد کرزی رئیس جمهوری کشور قبل از ظهر امروز (پنجشنبه) از جریان کار ساخت ساختمان جدید پارلمان، دیدن کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور را حین بازدید از تعمیر جدید پارلمان، “امر سینها” سفیر هند در کابل، روسای مجلسین شورای ملی و وزرای مالیه، شهر سازی و فواید عامه همرایی می کردند.

جریان کار ساختمانی پروژه احداث تعمیر جدید پارلمان توسط آقای “امر سینها” سفیر هند در افغانستان درحالیکه انجنیران پروژه متذکره حضور داشتند، تشریح گردید.

سپس رئیس جمهور حامد کرزی از بخش های مختلف تعمیر جدید پارلمان و محلقات آن که به شکل عصری و اساسی مطابق نیازمندی های یک پارلمان عصری اعمار گردیده است، دیدن کرد.

رئیس جمهور هنگام بازدید از تعمیر جدید پارلمان از کمک کشور دوست هند و کار و تلاش انجنیران و سایر گارگران این پروژه قدردانی بعمل آورد.

تعمیر جدید پارلمان افغانستان به مصرف در حدود ۱۵۰ میلیون دالر از کمک بلاعوض کشور دوست هند در حال اعمار است و تا اوسط سال آینده 2014 به بهره برداری سپرده می شود.

پارلمان

ساختمان

شرکت های ساختمانی

کزی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.