رئیس جمهور از ابوذر پسر سردار احمد، عیادت کرد

۹ حمل ۱۳۹۳

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر روز گذشته از ابوذر پسر سردار احمد ژورنالیست که در حال حاضر در شفاخانه ایمرجنسی کابل بستری می باشد، عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور کشور در مورد وضعیت صحی ابوذر با داکتران معالج وی صحبت کرد.

رئیس جمهور به داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه کشور مجدداً دستور داد که با مشوره داکتران معالج ابوذر، وی را برای تداوای بیشتر و صحت یابی کامل در هر کشور خارجی که مناسب است، اعزام کند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای ابوذر صحتنمدی و شفای عاجل از درگاه خداوند بزرگ تمنا نمود.

گفتنی است که ابوذر در حادثه تروریستی هوتل سرینا شدیداً زخم برداشت و پدرش سردار احمد همراه با مادر، خواهر و برادرش به شهادت رسیدند.

ابوذر

شفاخانه

کرزی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.