رئیس جمهورغنی صبح امروز به قندوز رفت

160894_482محمد اشرف غنى در راس یک هیات بلندرتبه دولتی صبح امروز پنجشنبه (۵ قوس) وارد شهر قندوز در شمال کشور شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور غنی قرار است در این سفر با مسئولان امنیتى، ادارى و مقامات محلی و مردمی نشست های داشته باشد و در باره آخرین وضعیت قندوز گفتگو نمایند.

در این سفر آقای رئیس جمهور غنی را ویس برمک وزیر دولت در امور رسیدگى به حوادث، فیض محمد عثمانى وزیر ارشاد، حج و اوقاف، محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردى ملکى و برخى از مقام‌هاى دیگر حکومت، شمارى از اعضاى دو مجلس و خبرنگاران همراهى می‌کنند.

گفتنی است که شهر قندوز به تاریخ ۶ میزان به دست طالبان سقوط کرد و پس از دوهفته در پى عملیات نیروهاى امینتى، این شهر دو باره تحت کنترل نیروهاى دولتى در آمد.