رئیس جمهورغنی: اشتغالزایی پیام آور صلح در کشور است

غنی کنفرانسمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور می گوید که با خروج نیروهای خارجی دولت افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو شد و این امر باعث کاهش مصارف نهادهای خارجی در کشور نیز شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی بعد از ظهر امروز (۲۶ عقرب) در مراسم آغاز برنامه اشتغالزایی در ارگ ریاست جمهوری گفت که آغاز اشتغالزایی پیام صلح را برای همه میرساند.

وی گفت: برنامه اشتغالزایی تلاشی برای کاریابی برای شهروندان کشور است و براساس این برنامه برای شهرنشینان و روستانشینان کار فراهم خواهد شد.

به گفته رئیس جمهور در برنامه اشتغالزایی، برای ۴۷۰۰ نفر در قریه ها زمینه کار فراهم می شود و تا فصل بهار این آمار تا ۱۵هزار نفر افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد که براساس این برنامه، هزاران نفر برای پاکسازی شهرهای بزرگ استخدام خواهد شد و صدها منزل در ارزان قیمت کابل ساخته می شود و کشور چین تعهد کرده است هزینه ساخت ده هزار از این خانه ها را پرداخت می کند.

رئیس جمهور غنی گفت که برای حل مشکلات اقتصادی در کشور به اصلاحات زیادی نیاز داریم که باید روی آن به صورت جدی کار شود .

آقای غنی افزود که تا خزان سال آینده تولید برق در کشور دو برابر خواهد شد و ۲۴۰ میگا وات برق تولید داخلی خواهیم داشت و براساس برنامه جدید، مطالعات برای افزایش تولید برق در کشور آغاز می شود.

او گفت: با دو برابر شدن تولید برق و بهبود سیستم آبیاری در کشور برای افراد زیادی کار فراهم خواهد شد و حال وقت آن فرارسیده است تا چند ماه آینده ١٧ بند آب ساخته شود.