رئیس جمهورغنی از معترضان امروز سپاسگزاری کرد

۲۷ ثور ۱۳۹۵

غنی تظاهراتمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در یک پیام کوتاه تلویزیونی از معترضان و راهپیمایی مساللمت آمیز امروز شهر کابل نسبت به خواست ها و پیشنهادات آنان سپاسگزاری کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امروز دوشنبه (۲۷ ثور) هزاران تن از شهروندان کابل با راهپیمایی گسترده ای خواستار عبور لین برق ۵۰۰ کیلو ولت از مسیر بامیان – میدان وردک به کابل شدند.

معترضان راهپیمایی را از ساعت ۷:۰۰ صبح از چند نقطه شهر کابل آغاز کردند و تا چهارراهی دهمزنگ ادامه دادند و این راهپیمایی برای نزدیک به شش ساعت طول کشید و با خواندن قطعه نامه ای به پایان رسید.

با این حال رئیس جمهورغنی در یک پیام کوتاه تلویزیونی که از تلویزیون ملی نشر شد، گفت: از آنهایکه در صحنه آمدن پیشنهادات و انتقادات شان را بیان کردند سپاسگزاری می کنم.

رئیس جمهور غنی از نیروهای امنیتی و مردم افغانستان بخاطر سهم‌گیری و بردباری در تامین امنیت مظاهره کنندگان امروز و حفظ نظم در شهر کابل نیز سپاسگزاری کرد.

وی در این پیام تلویزیونی اش گفت: تظاهرات طبق قانون حق هر شهروند افغانستان است.

رئیس جمهورغنی افزود که سال جاری سال تحرک اقتصادی در سراسر کشور خواهد بود و تلاش می کنم که همه ای مردم افغانستان از آن مستفید شوند.

در ادامه پیام رئیس جمهور آمده است:

آواز مردم ما شنيدنی است، زيرا  آواز خيرخواهی، دلسوزی و احساس مسئوليت است. حكومت وظيفه دارد كه پيام همه اقشار جامعه را بشنود، و هر سخن سازنده را جدی بگيرد و از آن تقدير كند. ما وظيفه خود می‌دانيم كه به هر ندای برخاسته از حس وطندوستی، برابری خواهی و تعهد ملی گوش بدهيم. ما وظيفه خود می‌دانيم كه زمينه رسيدن و رساندن پيام‌های افراد و اقشار ملت سربلند خود را مساعد گردانيم.

آزادی گردهمایی و تظاهرات از ارزش‌های والای قانون اساسی ماست، و حق مسلم شهروندان. تأمین امنیت همچو راهپیمایی‌ها  و ایجاد فضای آزاد استفاده از این حق، مکلفیت و مسئولیت دولت، به خصوص نیروهای امنیتی کشور می‌باشد.

من به سان روزهای قبل در جريان گفتگوها، بحث‌ها و تبادل نظرهای مردم بوده‌ام، و خوشحالم كه مردم ما هر روز گام‌های پخته تری را برای تمرين دموكراسی و حاكميت مردمی بر می‌دارند.

تجمعات مسالمت آميز و طرح ديدگاه‌های متفاوت برای بهبود بيشتر برنامه‌های انكشافی و ديگر برنامه‌های كلان ملی، از عناصری است كه ما را در حكومتداری خوب ياری می‌رساند و دموكراسی جوان ما را استوارتر می‌گرداند.

همانگونه که می‌دانید، من در طول دو هفته گذشته درخصوص مسئله برق وارداتی و تفاوت دیدگاه‌های ارائه شده در این خصوص را با دقت و مسوولانه تعقیب نموده، و به آنها گوش داده‌ام. بدین دلیل تصامیم اجرایی متعدد را در مطابقت با خواست معترضین محترم انجام داده‌ام.

آخرین اقدام من در این مورد، ایجاد کمیسیون ملی غرض یافتن راه‌حل دراین قضیه بود که سر از فردا به ریاست دکتور محمد همایون قیومی، یکتن از متخصصین مجرب و شناخته شده در سطح بین المللی، فعالیت خود را آغاز می‌کند.  من اطمينان دارم كه گفتمان مردمی اخير می‌تواند بر غنای كار كمیسيون بيفزايد، زمينۀ مشاركت همگانی را در پروژه‌های ملی مساعدتر سازد، و حکومت را در رسيدن به نتيجه‌ای كه خير و رفاه عمومی در آن باشد، رهنمون گردد. در اينجا لازم می‌دانم از همه كسانی كه دلسوزانه، و به دور از روحيه ماجراجويی و موج سواری، وارد اين بحث شدند، نظر دادند، تحليل كردند، پيشنهاد دادند و ملاحظات خود را مسئولانه در ميان گذاشتند، صميمانه سپاسگزاری كنم.

جا دارد از نیروهای امنیتی کشور که در تأمین امنیت مظاهرات و جلوگیری از بروز فعالیت تخریبکارانۀ دشمن با در نظرداشت تهدیدات بلند که موجود بود، در مطابقت با قوانین و اصول حاکم بر تظاهرات، تلاش نمودند، نیز سپاسگزاری کنم.

همچنان از همه مردم شريف و عزتمند كابل كه از حوصله‌مندی و بزرگواری كار گرفتند، شرايط را با درايت درک نمودند و در حفظ آرامش شهر عزيزمان همراهی و همكاری كردند، مراتب تشكر و تقدير خود را ابراز می‌دارم.

یکبار دیگر می‌خواهم تأکید نمایم که سال جاری، سال تحرک انکشافی کشور است، و من تمام مساعی‌ام را به خرج خواهم داد، تا از این انکشاف به گونۀ متوازن تمام شهروندان در تمام ولایات مستفید شوند.

سپاسگزاری

غنی

کابل

مظاهره

مظاهره میلیونی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed