رئیس امنیت ملی استعفا داد، مسعود اندرابی جانشین وی شد

۱۹ قوس ۱۳۹۴

نبیل 1رحمت الله نبیل، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از سمتش استعفا کرد و مسعود اندرابی به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی کشور تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای نبیل مکتوب استعفایش را روز پنجشنبه (۱۹ قوس) به محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور داده و رئیس جمهور استعفای وی را پذیرفته است.

براساس بیانیه ارگ ریاست جمهوری، پس از استعفای رئیس عمومی امنیت ملی، شام امروز رئیس جمهور جلسه امنیتی را بخاطر تعیین سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی در ارگ برگزار کرد.

در این جلسه آقای گفت که بر اساس مشوره های که صورت گرفته است مسعود اندرابی به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی امور محوله آن ریاست را به پیش خواهد برد.

andarabi-nds-10-dec-15

رئیس جمهور گفت که منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی به مثابه یک تیم واحد وظایف خطیری را عهده دار می باشند و باید بگونه تیمی وظایف خود را به پیش ببرید.

 محمد اشرف غنی از سعی و تلاش  مستمر مسؤلین این ریاست که همواره با قربانی های شان فضای امنیت را برای مردم تأمین نموده اند، سپاسگزاری کرد.

 رئیس جمهور کشور ضمن پذیرفتن استعفای انجنیر رحمت الله نبیل از سمت ریاست عمومی امنیت ملی، از خدمات او در تأمین امنیت کشور نیز سپاسگزاری نمود.

آقای غنی نقش امنیت ملی را در کشف و دفع عوامل نا امنی مهم دانست و دستاورد های بزرگ این نهاد را بر شمرده، گفت که  این نهاد در آینده نیز به مؤفقیت های مزید دست خواهد یافت.

 گفتنی است که در این جلسه دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و معاونین ریاست عمومی امنیت ملی نیز حضور داشتند.

استعفا

امنیت

اندرابی

رجمت الله

سرپرست

مسعود

نبیل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed