رئیس اجرایی طی یک ماه آینده به سه کشورخارجی سفر می کند

عبدالله سفرقرار است دکتور عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدمت ملی افغانستان در جریان یک ماه آینده سفر های رسمی به کشورهای تاجیکستان، چین و ترکیه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هدف از سفر های رئیس اجرایی طی یک ماه آینده تقویت همکاری های افغانستان به کشورهای تاجیکستان، چین و ترکیه خوانده شده است.

جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید که که عبدالله عبدالله، در ۲۲ ماه جاری به تاجیکستان سفر خواهد کرد تا در مراسم رسمی آغاز پروژۀ کاسا یک هزار۱۰۰۰ (CASA) شرکت کند.

بر پایه معلومات وزارت انرژى و آب کشور، از طریق این پروژه، ۱۰۰۰ مگاوات برق قرقیزستان، از طریق تاجیکستان و افغانستان به پاکستان انتقال داده می‌شود و قرار است از این مقدار، ٣٠٠ مگاوات در افغانستان به مصرف برسد.

بودجه مجموعى این پروژه، یک میلیارد و هفتصد میلیون دالر برآورد شده و قرار است از سوى چند نهاد بین المللی از جمله بانک انکشافى اسلامى و ادارۀ انکشاف بین المللى امریکا فراهم ‌شود.

همچنین معاون سخنگوى ریاست اجرایى حکومت در یک نشست خبری در کابل گفت که عبدالله عبدالله در ۶ ماه جوزای سال جاری، به چین سفر خواهد کرد.

به گفته وی، قرار است در این سفر سه قرارداد اقتصادی میان افغانستان و چین به امضا برسد.

به گفتۀ فیصل، رئیس اجرایی همچنین در ماه جوزا به منظور شرکت در یک نشست بین المللی همکاری های بشردوستانه، به ترکیه سفر خواهد کرد.