اسد ۱۹, ۱۳۹۹

رئیس اجرایی: رسیدگی به بیجاشدگان قندوز در اولویت کار است

عبدالله عبدالله ردکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور در ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ گفت که رسیدگی به بیجا شدگان قندوز در اولویت کار حکومت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ به ریاست رییس اجرایی در کابل برگزارشد و مساله کمک رسانی به بیجا شدگان ولایت قندوز و آمادگی های بیشتر برای کمک های بهتر به آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رییس اجرایی کشور با بیان اینکه به مردم کشور و به ویژه شهریان کندز اطمینان می دهیم که امنیت به صورت کامل در کندز تامین گردیده و زمینه بازگشت بیجاشدگان فراهم خواهد شد، رسیدگی به وضعیت هزاران بیجا شده کندز را ، اولویت اصلی حکومت عنوان نمود.

وی هرگونه کم کاری در امر کمک رسانی به بیجا شدگان کندز را غیر قابل قبول دانسته و از مسوولان نهاد های مربوطه خواست تا وظایف شان با جدیت انجام دهند.

رییس اجرایی حکومت افغانستان ، تعین ﻭﻳﺲ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺮﻣﻚ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ را از اقداماتی عنوان نمود که برای انسجام بهتر و اقدامات تاثیر گذار در امر کمک رسانی به بیجا شدگان کندز صورت گرفته است.

بر مبنای گزارش هایی که از سوی اعضای ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ارائه شد شمار بیجا شدگان، بیشتر از دوازده هزار خانواده اعلام شد که در ولایت های بغلان، تخار، بدخشان، سمنگان کابل پروان کاپیسا و پنجشیر جا به جا شده اند.

موجودیت اجساد در شهر قندوز ، نبود آب آشامیدنی صحی و عدم دسترسی مردم به برق به دلیل تخریب کیبل های برق از چالش های اصلی مردم کندز عنوان گردید. با اینهمه فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه می گوید که ادویه کافی در مراکز صحی این ولایت موجود است و از این لحاظ هیچ نگرانی ای ندارند.

پس از ارائه گزارش های اعضای ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ و بررسی دقیق آن، فیصله گردید تا کمک رسانی به بیجاشدگان قندوز در اولویت قرار گرفته و در این راستا با جدیت فعالیت صورت گیرد.

در مرحله دوم و پس از نورمال شدن وضعیت قندوز، وضعیت به بررسی گرفته شده و نیازمندی های مردم تثبیت و پس از تکمیل سروی، کمک های منظم و بسته ای برای ماه های بعدی و زمستان پیش روی مردم کندز فراهم و توزیع گردد.

در مرحله سوم به احیای مجدد و بازسازی نهاد های دولتی و موسسات بین المللی پرداخته شده و با آغاز فعالیت این نهاد ها ، ثبات روانی و آرامش به این ولایت باز گردد.

همچنان فیصله شد تا موضوع جمع آوری اجساد از شهر کندز توسط بزرگان قومی و کمیته بین المللی صلیب سرخ به صورت جدی عملی گردد تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود.

از جانب دیگر و برای تقویت انسجام و هماهنگی میان اعضای ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ، قرار شد تا سر از فردا شنبه، جلسات منظم روزانه میان اعضای ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ و در سطح معین های وزارت خانه های مربوط در ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست محترم ﻭﻳﺲ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺮﻣﻚ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ برگذار گردد.

در همین حال آقای برمک وضعیت کندز را در سیزده سال گذشته بی پیشینه دانسته و تاکید نمود که برای حل این معضله باید از تمام امکانات موجود استفاده گردد.

وی تاکید نمود که با تمام توان تلاش خواهند کرد تا روند کمک رسانی به بیجا شدگان کندز را در هماهنگی با نهاد های مربوطه و حمایت موسسات بین المللی به وجهه احسن انجام دهند.