دیده‌بان حقوق بشر از ترامپ خواست که به مسائل حقوق بشری احترام بگذارد

۲۱ عقرب ۱۳۹۵

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا خواسته است که شعارهایی را که در طول مبارزات انتخاباتی داده کنار بگذارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی اش شعارهایی را سر داده بود که بسیاری از تعهدات بنیادین حقوق بشر را زیرپا گذاشته‌است.

براساس برخی از گزارش ها سخنرانی‌های دونالد ترامپ در طول مبارزه انتخاباتی علیه اقشار مختلف جامعه امریکا راه او را برای ورود به کاخ سفید هموار کرد.

این در حالیست که سازمان دیده‌بان حقوق بشر از دونالد ترامپ خواسته است که به جای شعارهای خود، احترام به حقوق بشر را سرلوحه سخنان و رفتار آتی خود قرار دهد.

کنت روث، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر گفته است که ترامپ با سخنانی که “وجه مشخصه آن زن‌ستیزی، نژادپرستی و بیگانه‌هراسی” بوده، توانست پیروز شود. اما اکنون که به این پیروزی دست یافته است، باید از “لفاظی”های تاکنونی فاصله بگیرد چرا که این مسیر به “زمامداری موفقیت‌آمیز منتهی نمی‌شود.”

احرتام به حقوق بشر

ترماپ

حقوق بشر

دزدیده،

دیده بان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.