دیدبان شفافیت، آینده معدن مس عینک در خطر است

دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که آینده معدن مس عینک در خطر است، به گفته داکتر یما ترابی رییس دید بان شفافیت افغانستان تحقیقات دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهند که مردم محل از نحوه کار واستملاک ملکیت های شان به شدت ناراضی اند واین افزایش نارضاتی پروژه مس عینک را جدا در مخاطره قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دیدبان شفافیت افغانستان سه شنبه ۵ ام قوس درنشست خبری دولت وشرکت MCC  شرکت مجری استخراج مس عینک را از آینده وخیمی این پروژه هشدار داد.

آقای ترابی به رسانه ها گفت« ۵ قریه در محل استخراج مس عینک کاملا بی جای شده ومردم محل زمین های شان را از دست داده اند وبدیل درستی برای غرامت ملیکت های از دست رفته مردم نیز در نظر گرفته نشده است. کار، شهرک، خط آهن، مکتب، شفاخانه و مساجد از جمله بدیل های بودند که برای مردم محل وعده داده بودند ولی نه تنها به این وعده ها عمل نشده است که فعلا کار در پروژه متوقف است، بنا براین با افزایش میزان نارضایتی مردم پروژه مس عینک در مخاطره جدی قرار دارد».

شرکت MCC درساحه ای ۲۸ کیلومتر مربع، کارهای ابتدایی استخراجی مس عینک را درسال ۲۰۰۸ آغاز کرد. براساس قرار دادی که میان وزارت معدن واین شرکت توفق شده است در سه سال اول ۵۰% کارگران وکارمندان این شرکت باید افغان ها باشند وتا ۵ سال۱۰۰% از کارگران وکارمندان بخش های غیر تخصصی افغان ها باشند ولی دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که هم اکنون کار استخراج کاملا متوقف است ونا امنی درمحل نیز در حال افزایش است. وی علت افزایش نا امنی را عملی نشدن وعده به مردم محل، بیکاری مردم محل وبیجاشدن مردم محل تعریف میکند.

ترابی هشدار میدهد که اگر پروژه مس عینک درست مدیریت نشود احتمال دارد به دست نیروهای شورشی بیافتد واز آن علیه دولت استفاده نمایند، چنانکه این گونه تجارب در جهان بارها تکرار شده اند.

دیدبان شفافیت افغانستان میخواهد که قرار داد با تمام اجزایش نشر شود تا مردم افغانستان در مورد ان آگاهی لازم بدست آورند.

جاوید نورانی عضودیدبان شفافیت افغانستان از اثرات زیست محیطی پروژه ابراز نگرانی  کرده میگوید « برنبیاد تحقیقات ابتدایی که صورت گرفته اند در آغاز فعالیت های استخراجی ۲۲۵L/Sec نیاز است که مصرف اب به این پیمانه روی باشنده گان قسمت پایان محل تاثیرات منفی جدی بجا خواهد گذاشت.»

از دست رفتن اثار باستانی درجریان کار ومحلات فرهنگی یکی دیگر از نگرانی های این اداره است.

قراربود درپروژه استخراج مس عینک ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ کار مستقیم ومیان ۳۰۰۰۰ تا ۳۲۰۰۰ کار غیر مستقیم ایجاد گرددو شرکت MCC 2.9 میلیارد دالردراین پروژه سرمایه گذاری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *