دیدار معین سیاسی وزارت خارجه با سفیرعربستان در کابل

خارجهحکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت  امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، با “مسفر بن عبدالرحمن الغاصب” سفیر عربستان سعودی در کابل، دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدار معین سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان از همکاری های عربستان سعودی به دولت و مردم افغانستان طی سالیان گذشته قدردانی کرد.

او گفت: پروسه حج امسال، برای حجاج افغانی یکی از کامیاب ترین پروسه ها طی سالیان متمادی بود.

معین سیاسی وزارت امور خارجه، با اشاره به سفر ارف غنی به عربستان سعودی و ملاقات با خادم حرمین شریفین در مورد اعزام کارگران افغان به آن کشور، خواهان سرعت عمل در این پروسه گردید تا زمینه امضای توافقنامه در این مورد، میان  دو کشور آماده گردد.

در این دیدار، آقایان داکتر همایون قیومی مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و خیر محمد نیرو رئیس قوای بشری و تنظیم امور کار وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین نیز حضور  داشتند.