دیدار مشاور امنیت ملی افغانستان با وزیر امور داخله ایران

Iran-visit (3)محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، در ادامۀ دیدارهای رسمی با مقامات جمهوری اسلامی ایران، امروز (یک شنبه) با «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر امور داخله این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای اتمر به دعوت «علی شمخانی» دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در این کشور سفر کرده است.

آقای اتمر در دیدار با وزیر داخله ایران، پیرامون همکاری های امنیتی و مرزی، مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، زندگی مهاجرین افغان در ایران و گسترش همکاری های اقتصادی دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

مقامات دو کشور ضمن تاکید بر مساعی مشترک در جهت سرکوب تهدیدات دهشت افگنی، خواستار هماهنگی و همسویی در سطح پالیسی میان افغانستان و ایران در امر مبارزه با تروریزم گردیدند.

مبارزه با کشت تولید و قاچاق مواد مخدر، مساله مهاجرین افغان در ایران، همکاری های امنیتی در امتداد مرز افغانستان و ایران و گسترش همکاری های اقتصادی میان دوکشور از موضوعاتی بودند که درین ملاقات در موردشان بحث و گفتگوی مفصل صورت گرفت.

دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی اعلام کرد که سفر آقای اتمر برای به دست آوردن اجماع منطقه ای، یافتن راهکارهای مشترک و ایجاد هماهنگی منطقه ای در مبارزه با تهدیدات مشترک تروریزم انجام شده و در ایجاد این اجماع ، نقش جمهوری اسلامی ایران، به عنوان همسایه ای مهم افغانستان، موثر و کلیدی میباشد.