دیدار حامد کرزی با معاون صدراعظم چین

۴ میزان ۱۳۹۲

حامد کرزی رئیس جمهوری کشورمان پس از اشتراک در اجلاس مجمع اقتصادی اروپا- آسیا، در چین امروز با ونگ یانگ معاون صدراعظم کشور چین دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهورکرزی روز گذشته (چهارشنبه)در راس یک هیات بلند پایه دولتی عازم چین شده است.

در این دیدار مسئول عمومی امور اقتصادی و تجارتی دو کشور نیز حضور داشتند.

در این دیدار هر دو جانب در مورد گسترش بیشتر روابط اقتصادی و تجارتی میان چین و افغانستان بحث و تبال نظر کردند.

حامد کرزی، چین را دوست تاریخی و همسایه افغانستان خوانده، اظهار آرزومندی کرد که افغانستان نیز یک روزی مانند کشور چین به پیشرفت های بزرگ اقتصادی دست یابد.

همچنین معاون صدراعظم چین ضمن به حامد کرزی، گفت: شما در یک دهه گذشته در گسترش روابط چین و افغانستان نقش مهمی را ایفا کرده اید و ما به این تلاش های شما به دیده قدر می نگریم.

آقای ونگ یانگ خاطر نشان کرد که افغانستان در جمع کشور های منطقه برای چین یک همسایه مهم است.

وی گفت که صلح و ثبات در افغانستان به نفع کشور چین است و چین از پروسه صلح افغانستان و مبارزه علیه تروریزم حمایت می کند.

قابل یاد آوری است که وحید الله شهرانی وزیر معادن و پطرولیم کشور از دو روز بدینسو در رابطه به تسریع کار پروژه های چینایی در افغانستان و سرمایه گذاری آن کشور در زمینه معادن، با مسئولین چینایی مصروف مذاکرات می باشد.

اقتصادی

چین

دیدار

روابط دوستانه

کرزی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.