سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

دو کارمند وزارت مالیه به جرم اخذ رشوه دستگیر شدند

رشوه ستانیوزارت مالیه افغانستان اعلام کرد که دو تن از کارمندان ریاست عواید این ولایت به جرم اخذ رشوه باداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت مالیه با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که این وزارت در راستای مبارزه با فساد، دو تن از کارمندان ریاست عمومی عواید بازداشت و به دادستانی کل معرفی کرده است.

گفته می شود این افراد در اجرا وظیفه شان خواهان اخذ رشوه  شده بودند و به همکاری ادارات مربوط و كميته سارنوالان وزارت مالیه بازداشت و به لوی سارنوالی معرفی شده است.

در خبرنامه آمده است که قضیه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد و با متهمین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وزارت مالیه تاکید کرده است که مبارزه با فساد اداری از جمله اولویت های این وزارت بوده و کسانیکه به فساد آغشته باشند با ایشان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.