دو موتر مملو از مواد انفجاری کشف شد

۲ حوت ۱۳۹۴

haqqaniریاست امنیت ملی با کشف دو موتر مملو از مواد انفجاری در ولایت پکتیکا، از انجام یک حمله انفجاری قوی جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی، این مواد به صورت ماهرانه در دو موتر باربری نوع «دینا» جاسازی شده بود.

به نقل از خبرنامه، این مواد مربوط به شبکه حقانی نزدیک به 12500 کیلوگرام بود که در 250 بوری به شکل ماهرانه در زیر چوب جاسازی شده بود.

در خبرنامه آمده است که یکتن نیز به اتهام انتقال این مواد بازداشت شده است.

ریاست امنیت ملی می گوید که شبکه حقانی تصمیم داشت تا به وسیله این مواد، یک حمله انفجاری قوی در ولایت پکیتکا انجام دهد که این عمل ناکام ماند.

این در حالی است که چند روز پیش نیز شش عضو شبکه حقانی از ولایت خوست بازداشت شده و یک مخفیگاه مهمات آنها نیز از سوی موظفین امنیت ملی منهدم شده بود.

امنیت ملی،

بازداشت،

مواد انفجاری،

موتر،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed