دو موتر مملو از مواد انفجاری کشف شد

haqqaniریاست امنیت ملی با کشف دو موتر مملو از مواد انفجاری در ولایت پکتیکا، از انجام یک حمله انفجاری قوی جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی، این مواد به صورت ماهرانه در دو موتر باربری نوع «دینا» جاسازی شده بود.

به نقل از خبرنامه، این مواد مربوط به شبکه حقانی نزدیک به ۱۲۵۰۰ کیلوگرام بود که در ۲۵۰ بوری به شکل ماهرانه در زیر چوب جاسازی شده بود.

در خبرنامه آمده است که یکتن نیز به اتهام انتقال این مواد بازداشت شده است.

ریاست امنیت ملی می گوید که شبکه حقانی تصمیم داشت تا به وسیله این مواد، یک حمله انفجاری قوی در ولایت پکیتکا انجام دهد که این عمل ناکام ماند.

این در حالی است که چند روز پیش نیز شش عضو شبکه حقانی از ولایت خوست بازداشت شده و یک مخفیگاه مهمات آنها نیز از سوی موظفین امنیت ملی منهدم شده بود.