اسد ۲۵, ۱۳۹۹

دو ماه فرصت برای پر شدن بست های خالی دولتی

151225111251_afghanistan_new_parliament__976x549_arg_nocreditمجلس نماینده گان به اداره های دولتی از جمله معارف و صحت عامه، دو ماه فرصت داد تا بست های خالی شان را به اعلان سپرده و واجدین شرایط را جذب کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد حنیف بلخی، وزیر معارف، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه و احمد مشاهد رئیس کمیسیون اصلاحات اداری، برای پاسخدهی در مورد تلاش برای جذب نیروهای مستعد در بست های خالی، در نشست امروز (۲۳حمل) مجلس نماینده گان فراخوانده شدند.

در ابتدا نماینده گان، بست های خالی در اداره های دولتی را باعث نگرانی دانسته و اظهار داشتند که یکی از عوامل بیکاری جوانان، بست های خالی بی شمار در دولت است.

بعد از آن، حنیف بلخی، وزیر معارف با اشاره به بست های خالی در این وزارت اظهار داشت که شماری از این بست ها در ولایت های ناآرام بوده و شمار دیگری از آنها نیز به زنان اختصاص دارد که این قشر حاضر به کار در این بخش ها نیستند.

وی با بیان اینکه ۱۲۷۰۰ بست خالی در وزارت معارف وجود دارد؛ گفت که تلاش ها برای حل این مشکل و جذب نیروهای مستعد جریان دارد و شماری از بست ها نیز به اعلان سپرده شده است.

از سویی هم، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه نیز ناامنی در شماری از ولایت ها را عاملی برای خالی ماندن بست های این وزارت دانست.

به گفته وی، شمار زیادی از دختران و زنان حاضر به کار در اداره هایی در ولایت های ناامن نیستند.

وزیر صحت عامه اظهار داشت که بیشتر بست ها در ولایت و شهرهای امن، پر است؛ اما تلاش می شود که در بست های خالی نیز افراد مستعد و واجدالشرایط جذب شوند.

در عین حال، نعمت الله غفاری، معاون دوم مجلس نماینده گان که ریاست نشست امروز را به عهده داشت، به تمام وزارت خانه ها و اداره های دولتی تا دو ماه وقت داد که بست های خالی شان را به اعلان سپرده و افراد مستعد را جذب کنند.

به گفته وی، دو ماه بعد، مجلس نماینده گان بازهم مقام های دولتی را به مجلس فراخوانده و کارکرد آنها در این مدت را بررسی کرده و آمار تازه بست های خالی وزارت ها را اعلام خواهند کرد.

این در حالی است که بر اساس آمار تازه اعلام شده از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت کار و امور اجتماعی، بیش از ۲۵هزار بست خالی در اداره های دولتی کشور خالی است.