دو فرمانده شورشیان در میدان وردک کشته شد

n00110722-tدر نتیجه دو عملیات پولیس ملی در ولایت میدان وردک، دو فرمانده برجسته شورشیان طالب و یک محافظشان کشته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله، عملیات پولیس ملی در روستای ده مسلم و روستای شاه کابلی ولسوالی نرخ انجام شد.

به نقل از خبرنامه در عملیات شب گذشته در روستای ده مسلم، یک فرمانده شورشیان طالب به نام بریالی همراه با یک محافظ اش کشته شده است که در فعالیت های تروریستی، به ویژه تخریب آنتن های مخابراتی نقش داشته است

از سوی دیگر خبرنامه می افزاید که در عملیات حوالی ساعت شش صبح امروز، در روستای شاه کابلی، یک فرمانده مهم شورشیان طالب به نام عبدالواحد کشته شد.

بر اساس معلومات خبرنامه، در این عملیات ها به نیروهای پولیس ملی آسیبی نرسیده است.