دو فرمانده برجسته طالبان مسلح در هلمند بازداشت شد

dasدر نتیجه عملیات موظفین امنیت ملی در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند، دو فرمانده برجسته طالبان مسلح بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست امنیت ملی، شرف الدین فرزند عبدالرزاق  و شایسته دو تن از فرمانده هان برجسته طالبان مسلح، از قریه دیوالک ولسوالی گرمسیر بازداشت شده اند.

در خبرنامه آمده است که شرف الدین از افراد وابسته به مولوی حقیار است که در حمله بالای یکی از پوسته های پولیس محلی در هلمند که باعث کشته شدن ۳۰ پولیس محلی شده بود، سهم فعال داشته است.

ریاست امنیت ملی می گوید که یک تن از افراد فرمانده شایسته نیز بازداشت شده و در برخورد رویارو یک تن از افرادش نیز کشته شده است.

به نقل از خبرنامه، از نزد افراد بازداشت شده یک میل ماشیندار پیکا، دو میل کلاشینکوف و یک عراده موتر کرولا نیز بدست آمده است.

این در حالی است که روز گذشته نیز یک ماین ساز ماهر گروه تروریستی داعش از ولایت ننگرهار بازداشت شده بود.