دو فابریکه بزرگ تولید و پروسس هیروئین در ننگرهار از بین برده شد

۱۲ جدی ۱۳۹۵

دو فابریکه بزرگ تولید و پروسس هیروئین در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در شرق کشور از بین برده شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دو فابریکه تولید و پروسس هیروئین توسط نیروهای قطعه خاص پولیس مبارزه علیه مواد مخدر شب گذشته با اجرای دو عملیات ویژه و هدفمند، کشف و تخریب شده است.

این فابریکه ها در روستای ترمی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار تخریب شده و از آن  5500 کیلوگرام تریاک، 10 کیلوگرام چرس، 10 کیلوگرام هیروئین، دوپایه جنراتور، 24 بیلر و مقداری مواد کیمیاوی که در ساخت و ساز مواد مخدر استفاده می شد، بدست امده است.

به گفته مقامات امنیتی مواد مخدر بدست آمده از این فاریکه ها حریق گردیده است.

همچنان در یک عملیات نیروهای قطعات خاص پولیس ملی، اردوی ملی وامنیت ملی در مربوطات ولسوالی ده بالا ولایت ننگرهار یک مرکز بزرگ نگهداری جنگ افزار مربوط به هراس افگنان طالب، که از آن در حملات تروریستی استفاده می شد، کشف و از بین برده شد.

در این عملیات، چهار هراس افگن نیز در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده اند.

پولیس ملی

تولید هیروئین

حریق

خوگیانی

فابریکه

ننگرهار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.