دو دانشجوى ربوده شده، آزاد شدند

وردکدو دانشجویى که شش روز پیش از منطقه جلریز ولایت میدان وردک ربوده شده بودند، صبح امروز رها شدند؛ هرچند گزارشاتی وجود دارد که شورشیان طالب در بدل رهایی آنها، پول نقد گرفته اند.

احمد جعفرى، رئیس شوراى ولایتى میدان وردک به خبرگزارى خاورمیانه گفت که این دانشجویان همراه با یک راننده به وساطت متنفذین و ریش سفیدان محل، صبح امروز (۱۶حمل) رها شدند.

به گفته وى، دو دانشجو بعد از رهایى به کابل انتقال داده شدند.

در عین حال، جعفری اظهار داشت که گزارشات ضد و نقیضی نیز وجود دارد که شورشیان طالب در بدل رهایی هرکدام از این افراد، یک میلیون افغانی دریافت کرده اند.

رئیس شورای ولایتی میدان وردک تاکید کرد که نیروهای امنیتی با توجه به اینکه از مکان انتقال این دانشجویان آگاه بوده؛ اما هیچ اقدامی برای رهایی آنها نکرده و دست به دامان ریش سفیدان شده بودند.

انور یکتن از افرادى که در رهایى این دانشجویان نقش داشت به خاورمیانه گفت که وضعیت صحى آنها خوب است.

وی اظهار داشت که در بدل رهایی این افراد، مبلغی از سوی خانواده هایشان پرداخت شده که وی از میزان این مبلغ آگاه نیست.

گفتنی است شورشیان طالب این دو دانشجو و یک راننده را به تاریخ ۱۰ حمل بعد از اینکه از موتر پایین کرده بودند با خود به مکانی نامعلوم انتقال داده بودند.