دو جوان فلسطینی در رام الله به شهادت رسیدند

انتفاضه قدس: 79 شهید و 3000 زخمی

نظامیان ارتش رژیم اسرائیل امروز چهار شنبه (۱۲ حوت) دو جوان فلسطینی به نام های «لبیب خلدون عازم» و «محمد زغلوان» را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شبکه تلویزیونی الاقصی اعلام کرد رسانه های اسرائیلی از به شهادت رسیدن دو جوان فلسطینی که برای ورود به شهرک اسرائیلی نشین «علیت» در رام الله تلاش می کردند، خبر دادند.

همچنین شماری از شهرک نشیان اسرائیلی سه شنبه شب به فلسطینی های نزدیک جایگاه سوخت گیری در ورودی شهرک اسرائیلی ( جفعات زئیف ) در شمال قدس اشغالی حمله کردند که به زخمی شدن یک فلسطینی منجر شد .

پس از این درگیری شمار زیادی از نظامیان اسرائیلی وارد محل شدند .

به گزارش خبرگزاری معا از غزه ، نظامیان اسرائیل به سوی کشاورزان فلسطینی در شرق رفح در جنوب نوار غزه تیراندازی کردند .

نظامیان اسرائیلی به طور مستمر و هر روز به طرف کشاورزان فلسطینی در مناطق مرزی نوار غزه با فلسطین اشغالی و ماهیگیران در آبهای ساحلی این منطقه تیراندازی می کنند .