دو اختطافچی بازداشت شدند

۵ جدی ۱۳۹۵

در نتیجه عملیات نیروهای امنیت ملی در ولایت لغمان، دو آدم ربا بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست امنیت ملی، عبدالحق و گل صحت به اتهام اختطاف یک دانشجوی دانشگاه روشان ولایت ننگرهار بازداشت شدند.

در خبرنامه آمده است که در این عملیات، عبدالعلی فرزند محمد نبی که از مسیر شاهراه کابل ـ ننگرهار اختطاف شده بود نیز از چنگ آدم ربایان رها شده است.

ریاست امنیت ملی می گوید که افراد بازداشت شده اعتراف کرده اند که فرد اختطاف شده را در کوه ‌های تورغر ولایت لغمان نگهداری می‌ کردند.

گفتنی است که اختطاف کننده گان از فامیل فرد گروگان گرفته شده مبلغ ۶۰۰ هزار افغانی درخواست کرده بودند.

این در حالی است که روز گذشته نیز یک فرد انتحاری از ولایت پکتیکا بازداشت شده بود.

اختطافچی

دانشجو

لغمان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.